Celebrities

మనం దీవాలి సంబరాల్లో ఉండగా

అదే రాత్రి మన దీవాలి కి కాపలా ఉన్న జవాన్ గుండెల్లోకి రెండు బుల్లెట్ లు అలా దూసుకు పోయాయ్.. ప్రాణం పోయే స్థితిలో కూడా ఆ కళ్ళు చూడండి.. మనకి కాపలా గా...

Category - Celebrities

Topics